top of page

Binnen mijn praktijk werk ik met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze is verplicht voor behandelende therapeuten. Het betekent dat ik tijdens de intake en therapie op verschillende momenten aandacht kan hebben voor de thuissituatie en omgeving van jou als cliënt(e). 

Als er vragen of zorgen zijn over de veiligheid van een kind/jongere of andere gezinsleden, kijken we samen hoe hiermee om te gaan en of ik daarbij ondersteuning kan bieden of organiseren. 

Samen (met jou en eventueel je naaste(n)) wordt dan een plan gemaakt om de veiligheid van alle gezinsleden te waarborgen. Ik kan daarbij met jou toestemming hulp en advies vragen van experts bij de huisarts en/of Veilig Thuis. Als de zorgen blijven bestaan ben ik verplicht een officiële melding bij Veilig Thuis te doen.

 

Hoe kun je signalen herkennen?

De signalenkaart van Kadera (SignalenKaart) geeft handvatten om tekenen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen. Je kunt hier niet alleen de signalen van slachtoffers herkennen maar ook van (potentiële) daders.

Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld:

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
bottom of page