top of page
original_c55a68c1-9c05-4b98-a67f-54be93a41bcf_IMG_20220704_1942049.jpg

De methodes

In zowel de individuele sessies als de relatiesessies, werk ik met verschillende methodieken die ik in de afgelopen jaren eigen heb gemaakt. Vaak combineer ik ze en kijk ik wat het beste past op dat moment voor jou. 

In de basis werk ik vanuit het principe dat we als mens een geheel zijn en verbonden met mensen om ons heen. Daarbij is de polyvagaal theorie van Stephen Porges een belangrijk uitgangspunt in mijn werken.  Een belangrijk aspect hierbij is: psycho-educatie. Uitleggen wat er gebeurd in jou en jouw omgeving. Waar gedrag vandaan komt en hoe het werkt in je brein. Om vervolgens stapje voor stapje te kunnen verwerken.

Ik maak daarbij gebruik van verschillende methodieken, zoals SE, SSP, EMDR, EFT, Imaginaire Exposure en rescripting, focussing, systemisch werken, onderdelen uit NLP, enz. 

Methodes: Welcome
tijger

Somatic Experiencing

"Een Trauma is geen Stoornis, maar een verstoring"    Dr. Peter A. Levine

 

SE: Somatic Experiencing©

Somatic Experiencing© (SE) is het levenswerk van Dr. Peter A. Levine. Een lichaamsgerichte traumatherapie voor het helen van Trauma's en andere stressstoornissen en symptomen. Volgens Dr. Peter A. Levine, is trauma niet zozeer een psychologisch, maar in de eerste plaats een biologisch verschijnsel. Het is zit dus niet alleen tussen je oren, Trauma zet zich vast in het lichaam, in het zenuwstelsel!

 

Deze methode, Somatic Experiencing© (SE), vind ik Magisch! Het is voor mij het missende puzzelstukje dat op z’n plek viel als het gaat over de behandeling van trauma. Het missende stukje is; werken met de signalen van het lichaam.

Dr. Peter Levine werd geïnspireerd om stress op het zenuwstelsel van dieren te bestuderen toen hij zich realiseerde dat dieren constant met de dood worden bedreigd, maar geen symptomen van trauma vertonen. Wat hij ontdekte was dat trauma te maken heeft met de derde overlevingsreactie op waargenomen levensbedreiging, namelijk bevriezen.

Wanneer vechten en vluchten geen opties zijn, bevriezen en immobiliseren we. Deze reactie is echter tijdgevoelig, met andere woorden, de enorme energie die was voorbereid op vechten of vluchten moet ook weer worden ontladen. Indien deze staat van bevriezing of ‘freeze’ te lang duurt kan deze enorme ingevroren energie zich niet meer ontladen: die hoge activering blijft dan voortbestaan in het zenuwsysteem. Je blijft als het ware hangen in de levensbedreigende situatie van toen. Dagelijks blijf je signalen doorkrijgen alsof je je nog steeds in een levens bedreigende situatie bevindt, met alle gevolgen van dien. Je kunt je voorstellen dat dit niet alleen heel veel energie kost. Het gevolg is ook dat, vaak pas na enkele jaren, er lichamelijke, emotionele en psychische symptomen ontstaan, die zwaar en ook chronisch van aard kunnen worden, met als mogelijk resultaat Post Traumatische Stress Symptomen.

 

Voorbeelden van deze symptomen zijn;

  • Extreem reactief zijn, prikkelbaar, hyper alert, angsten en paniek

  • Existentiële hulpeloosheid, twijfels en depressie

  • Dissociatie, gevoel dat je lichaam niet van jou is, of dat je maar beperkt emoties ervaart, een gevoel van vervreemding, onthechting

  • Slapeloosheid, vermoeidheid

  • Nek en rugklachten

  • Chronische pijn, fibromyalgie, migraine, problemen met immuunsysteem.

 

SE richt zich erop om deze opgeslagen energie vrij te maken en dit dreigingsalarm uit te schakelen. SE helpt deze lichaamsreactie op trauma te begrijpen en door middel van een bottum-up benadering te helen.

We werken altijd in het hier en NU. Door de aandacht te richten op wat er NU gebeurt in het lichaam.

SE maakt gebruikt van het lichamelijke ervaren, oftewel lichaamssensaties (felt sense).
We nemen de tijd om te aarden, centreren en te oriënteren in het hier en nu.  We zorgen dat jij je veilig voelt en dat je hulpbronnen beschikbaar hebt, die in de oorspronkelijke situatie niet aanwezig waren.  Vanuit deze versterkte basis gaan we samen opnieuw kijken naar de gebeurtenis. Door dit stapje voor stapje te doen, kan de bevroren energie ontdooien.

Anker 1
Anker 2
Image by Sebastian Banasiewcz

SSP: Safe and Sound Protocol

Ik werk graag met SSP in sessies, omdat het gevoel van veiligheid op een eenvoudige manier wordt vergroot en op deze manier er eenvoudiger toegang is tot jouw systeem om samen te werken.

Door de fysieke en emotionele toestand te kalmeren, het gevoel van veiligheid te vergroten, kan er een deur geopend worden naar meer verbinding met anderen, en/of een betere ontvankelijkheid ontstaan voor andere vormen van therapie/coaching.

 

SSP is een auditieve, niet- invasieve, methode van de polyvagaal theorie.

Ontwikkeld door Dr. Stephen Porges op basis van tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek naar de functies van het zenuwstelsel met name op het gebied van stress en veiligheid.

 

Het SSP-programma, hanteert een praktische bottom-up benadering om mensen te helpen hun zenuwstelsel consequent en onafhankelijker te reguleren.

 

SSP is een, in totaal, 5 uur durend programma met speciaal gefilterde muziek.

Met een koptelefoon luister je in een voor jou veilige, comfortabele omgeving en in sessies met mij.

Aan de hand van jouw persoonlijke omstandigheden en wat op dat moment past, stemmen we samen af in tijd en duur van de sessies. Samen plannen we in wat het beste werkt voor jou. Dit kan in 5 sessies van een uur op 5 aansluitende dagen maar het kan ook betekenen dat we wekelijks een uur plannen of dat de luistertijd ingekort wordt.

 

De effectiviteit van het SSP is aangetoond in een breed scala aan onderzoeken. Proefdeelnemers toonden statistisch significante verbeteringen in: emotionele controle, gedragsorganisatie, gehoorgevoeligheid en luisteren.

 

Veel klachten ontstaan vanuit over-activering en ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Door een traject met SSP is het resultaat dat je:

 

Beter voelt ;

Je voelt je veiliger, kalmer, geaarder en veerkrachtiger.

Je voelt je minder prikkelbaar, angstig en overweldigd.

 

Beter denkt;

Helderder, aandachtiger en creatiever.

Je voelt je minder rigide, ongeorganiseerd en afgeleid.

 

Beter verbindt met anderen;

Je maakt meer open, oprecht en volledig contact.

Je verbindt minder voorzichtig, afstandelijk en opstandig.

Methodes: Welcome
IMG_20220604_2209235~2.jpg

EFT: Emotionally Focused therapy

Emotionally Focused Therapy is een succesvolle manier om je door een moeilijke periode in je relatie te loodsen. EFT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van therapie, met als doel partners weer samen te brengen. Het is ontwikkeld door dr. Sue Johnson uit Canada. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar stellen en zocht naar een effectieve manier om de verbinding tussen twee partners te herstellen en/of te verbeteren.

Emoties en hechting zijn de basis van EFT-relatietherapie. Wat speelt er bij jou? Wat speelt er bij je partner? Behoeften, verwachtingen en verlangens uitspreken en écht naar elkaar luisteren is een kunst. EFT-relatietherapie biedt ondersteuning en begeleiding, zodat er weer ruimte ontstaat om elkaar te zien en te horen. Om de binnenwereld van een ander te kunnen begrijpen, is open communicatie essentieel. Belangrijk is dat beide partijen bereid zijn zich open te stellen en in te zetten voor de relatie.

Emotionally Focused Therapy laat je zien wat jij en je partner met elkaar aan het doen zijn en hoe dat voor elkaar voelt. De basisgedachte is dat jullie zijn vastgelopen in conflicten (of juist van elkaar verwijderen), omdat jullie steeds maar weer op dezelfde negatieve manier op elkaar reageren. Dat tast het basale gevoel van verbondenheid en veiligheid aan.

De grondbeginselen van EFT zijn:

Niemand is gemaakt om alleen te zijn.

In de veilige aanwezigheid van een geliefde kun je meer aan.

Ieder mens voelt zich goed binnen een veilige en verbonden relatie.

https://www.eft.nl/op-zoek-naar-therapie/relatietherapie 

Methodes: Welcome

Focusing & Felt sense

Focusing is een techniek binnen de psychotherapie, ontwikkeld door Amerikaanse psycholoog en filosoof Eugene T. Gendlin. Hij deed, onder leiding van Carl Rogers, onderzoek waarmee hij aantoonde dat het vermogen van een cliënt om blijvende positieve verandering in psychotherapie te realiseren, afhing van hun vermogen om toegang te krijgen tot een non-verbaal, lichamelijk gevoel van de problemen waarvoor ze in therapie zaten.
Gendlin gaf het de naam "felt sense" oftewel het intuïtieve lichaamsgevoel. Omdat hij zich realiseerde dat mensen deze vaardigheid kunnen aanleren, schreef Gendlin in 1978 zijn bestseller Focusing, waarin een zes stappen-methode werd gepresenteerd om iemands lichaamsgevoel te ontdekken en daarop voort te bouwen voor persoonlijke ontwikkeling.
Felt Sense is dus het ervaren in het lichaam. Herkenbare voorbeelden hiervan zijn; een knoop in je maag voelen, spanning in de onderrug, kriebels in je buik, brok in je keel.
Binnen Somatic Experiencing© is de ‘felt sense’ een belangrijk instrument waarmee wordt gewerkt.

Methodes: Welcome

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is een therapeutische behandelmethode die met name toegepast wordt bij mensen met posttraumatische stress en angststoornissen. Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds eind jaren 80. Al bijna 30 jaar is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EMDR. Met als resultaat dat EMDR volledig wordt geaccepteerd als één van de  behandelingen bij o.a. PTSS.

 

EMDR therapie wordt onder andere toegepast wanneer je een trauma hebt meegemaakt: een nare of schokkende gebeurtenis of reeks van nare gebeurtenissen. Vaak . Zo kun je last krijgen van: Angsten en paniek, herbelevingen, vermijdingsgedrag, heftige emotionele uitbarstingen. 

Wanneer je trauma niet goed verwerkt is, kan EMDR één van de mogelijkheden zijn voor het behandelen van een trauma.

Eén van de verklaringen waarom EMDR werkt, is dat het brein door het belasten van het werkgeheugen (prefrontale cortex) beïnvloed wordt en dat in relatief korte behandeltijd de hersenen de nare disfunctionele reacties - na de EMDR behandeling - sterk verminderden tot zelfs verdwijnen. Doordat je werkgeheugen veel tegelijkertijd moet verwerken, vervaagt het beeld aan je herinnering. Het gaat niet helemaal weg, maar de emotionele lading die op de herinnering rust, neemt af.

Het gevolg is dat je weer beter terug kunt denken aan bepaalde situaties, zonder daarbij angst of paniek te ervaren. Je wordt niet meer overmand door emoties op het moment dat iets of iemand je aan de gebeurtenis doet herinneren. De herbelevingen worden minder en ook je vermijdingsgedrag neemt hierdoor af.

bottom of page